De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Projecten

COACH in het kwadraat

Het project "COACH in het kwadraat" wil in een netwerk en samenwerkingsverband de spijbelproblematiek in Hasselt aanpakken door een gedragen preventief spijbelbeleid te realiseren voor onderwijs- en niet-onderwijspartners. 

"COACH in het kwadraat" wil zowel scholen als leerlingen die met de spijbelproblematiek te maken krijgen begeleiden: scholen in het versterken van hun spijbelbeleid (op alle niveaus) en een stimulerende leeromgeving en leerlingen om hen meer eigenwaarde en zelfvertrouwen te geven zodat zij hun schoolloopbaan gemotiveerd kunnen verder zetten.

Het project bestaat uit drie pijlers:

 1. De stad Hasselt richtte hiervoor het "Stedelijk Overleg Spijbelpreventie" (SOS - samenstelling onder 1.2) op en:
  • geeft  het SOS opdracht om een spijbelaanpak te ontwikkelen en verder aan te sturen
  • faciliteert het lerend netwerk
  • zet een monitoring op i.s.m. secretariaten secundair onderwijs(SO), om de spijbelproblematiek van nabij op te volgen.
 2. De aanpak - via een draaiboek -  voor een schooleigen spijbelpreventiebeleid:
  • analyse van de beginsituatie in de school
  • een aanbod van mogelijke ondersteunende methodieken
  • de opmaak van een schooleigen actie- en preventieplan voor leerkrachten, leerlingen en ouders.
 3. De methodiekontwikkeling van de individuele begeleiding van leerlingen die in een spijbelproblematiek dreigen te vallen. Hierbij is door de coach een aanklampende aanpak vereist, bij zowel de leerling als bij de inzet van het persoonlijk netwerk. Deze aanpak moet deze leerlingen terug gemotiveerd krijgen en werk  maken van de reïntegratie samen met de ouders, school, leerkrachten en medeleerlingen. Het CLB en ARKTOS bieden scholen hierbij ondersteuning. ARKTOS zal de individuele begeleiding nog versterken door een werking op te zetten met steunfiguren, die de jongeren van zeer nabij opvolgen.  Deze steunfiguren zullen gerecruteerd worden uit een "poule" van vrijwilligers, die in eerste instantie door ARKTOS zal opgericht worden. 

Het SOS wil dat iedere Hasseltse secundaire school, in samenwerking met het CLB en andere niet-onderwijspartners (o.a. ARKTOS), binnen de drie jaar een efficiënt en duurzaam spijbelbeleid voert, waarbij o.a. gewerkt wordt aan een positief schoolklimaat en tevens een gekwalificeerde uitstroom als prioritaire doel wordt vooropgesteld. Uiteindelijk kan het uitgewerkte project overgedragen worden in heel de provincie zodat ook andere gemeentebesturen, CLB’s en secundaire scholen deze methode kunnen overnemen.


Lopende projecten
Het weten waard
Projecten

Provincie Limburg is ook social