De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Wegen naar nieuwe kansen leidraad bij de preventie van en omgang met regel- en normovertredend gedrag

Leidraad "Wegen naar nieuwe kansen"

woensdag, 05 december 2018

In het Vlaams basis- en secundair onderwijs blijft het aantal definitieve uitsluitingen te hoog. Daarom werkten de Netwerken Samen tegen Schooluitval en het Netwerk Leerrecht in Limburg in samenwerking met verschillende partners uit het netwerk (LOP-deskundigen, pedagogisch begeleiders, werkgroep definitieve uitsluitingen van het LOP BaO Brussel, AGODI en faciliterend DOV) vorig schooljaar samen aan een leidraad “Wegen naar nieuwe kansen: leidraad bij de preventie van en omgang met regel- en normovertredend gedrag”.

Leidraad

Scholen krijgen soms te maken met leerlingen met probleemgedrag. Dit gedrag kan van voorbijgaande aard zijn als gevolg van de puberteit, of om signaalgedrag. Dit signaalgedrag duidt op  een complexer onderliggend probleem.
Extreem probleemgedrag leidt echter vaak tot definitieve uitsluitingen. Met deze leidraad wilt men hieraan tegemoetkomen.

Doelgroep en inhoud

De leidraad “Wegen naar nieuwe kansen” dient als inspiratie en ondersteuning voor scholen, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders en LOP-deskundigen.
Je vindt er:

  • een stapsgewijze aanpak van omgaan met ongewenst, regel- of norm overtredend gedrag: van preventie tot compensatie
  • een rolverheldering inzake de aanpak van omgaan met dit gedrag
  • een werkinstrument om afspraken te maken met de betrokken actoren
  • een samenvatting van het regelgevend kader over maatregelen bij het schenden van de leefregels in stap drie.

Alle informatie en de digitale versie van de leidraad vind je op de website.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.