De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Verruim je Horizon

Organisatie/school

VCLB Limburg

Adres

Emiel Van Dorenlaan 147, 3600 Genk

Contactpersoon

Johan Seutens

E-mail

johan.seutens@vclblimburg.be

Telefoon

089 51 98 60

Projectsamenvatting

Jaarlijks organiseren de CLB’s en het Agentschap voor Onderwijscommunicatie van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming de netoverschrijdende Studieinformatiedagen (SID-in) in alle Vlaamse provincies.  Deze SID-in’s zijn voor leerlingen en ouders een belangrijk moment om kennis te maken met hun verdere studie- en beroepsmogelijkheden en leveren een essentiële bijdrage tot een geïnformeerde studiekeuze.  Het aanbod op Sid-in  is hoofdzakelijk gericht op leerlingen die wensen verder te studeren.  Voor leerlingen van BSO, technisch praktische richtingen uit het TSO en DBSO is het aanbod beperkt. Bovendien is dit aanbod  qua werkvormen en methodieken onvoldoende afgestemd op deze doelgroepen.Voor bovenvermelde leerlingen willen we, na een brede bevraging bij leerlingen, ouders, scholen en intermediairen,  een provinciaal aanbod uitstippelen over de verdere studie- en beroepsmogelijkheden, gebruik makend van aangepaste methodieken Op deze wijze optimaliseren we de gelijke onderwijskansen voor leerlingen en bevorderen wij de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt(verhogen van kennis over verdere mogelijkheden – realisatie van een evenwaardig aanbod voor alle doelgroepen).

Provincie Limburg is ook social