De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Flankeren beleid

Wie zijn we?

Het provinciale flankerende onderwijsbeleid Limburg (PFOB) realiseert gelijkeonderwijskansen voor alle kinderen en jongeren. We zetten in op het bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom in de brede zin van het woord.

Onze werking is gebaseerd op de volgende twee doelstellingen:

  • onderwijs als leeromgeving versterken
  • de aansluiting tussen de school en werkomgeving bevorderen en afstemmen.

We ondersteunen en participeren in het Vlaamse flankerende onderwijsbeleid en stemmen onze acties hierop af.

Alle actoren zijn zich ervan bewust dat de invulling van het flankerende onderwijsbeleid een dynamisch gegeven blijft en er voortdurende reflectie en afstemming moet plaatsvinden.

Missie en visie
Contact

Provincie Limburg is ook social