De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Onderwijs in Limburg
  • Start
  • Secundair onderwijs
  • Stagebegeleiders personenzorg en mentoren in woonzorgcentra: partners in zorg en begeleiding met eencharter als leidraad!
deelnemers met charter

Stagebegeleiders personenzorg en mentoren in woonzorgcentra: partners in zorg en begeleiding met eencharter als leidraad!

vrijdag, 30 juni 2017

Woensdag 14 juni kwamen directies en stagebegeleiders van secundaire scholen personenzorg en directies en mentoren van Limburgse woonzorgcentra samen in het provinciehuis voor de ondertekening van het Charter "Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap zorgkundige in Limburgse woonzorgcentra".

Focus op kwaliteitsvolle opleidingen en stages

Het provinciaal Steunpunt Onderwijs – Uniform zet in op het samenbrengen van onderwijs en werkveld en focust op bottom-up samenwerken aan de verbinding tussen onderwijs en werkveld met het oog op kwaliteitsvolle opleidingen en stages. Bij de ontwikkeling van een uniform evaluatie-instrument op vraag van de woonzorgcentra, maakte het werkveld een profiel op van de ideale stagebegeleider van de school. De stagebegeleiders gaven op hun beurt het profiel van de ideale stagementor op het werkveld vorm. Beiden bleken gelijke aspiraties te hebben. De afstemming was duidelijk, maar stond nog niet officieel op papier.

Van engagementsverklaring tot charter

In 2012 werd op initiatief van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg een engagementsverklaring kwalitatieve stages verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra opgesteld. Vanuit de samenwerking tussen het Limburgs Platform Woonzorgcentra & Onderwijs (LPWO) en Provinciaal Steunpunt Onderwijs - Uniform kwam het gezamenlijk voorstel om het Charter verpleegkunde te hertalen en in te zetten voor zorgkundigen.

Het charter bevat 44 concrete streefdoelen, gaande van het onthaal van de stagiair tot en met de begeleiding en evaluatie. Door in te zetten op kwaliteit van stages zorgkundige en stagebegeleiding in de Limburgse woonzorgcentra, bieden we maximale kansen voor het behalen van een diploma en bereiden we jongeren optimaal voor op hun professionele loopbaan.

Wegwerken van drempels en behalen van streefdoelen

Met de ondertekening van het Charter "Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap  zorgkundige in Limburgse woonzorgcentra" engageren de ondertekenaars hun organisatie om de naleving van het charter structureel in te bouwen als vereiste bij de toekenning van stageplaatsen zorgkundige in Limburgse woonzorgcentra. De ondertekenaars verbinden zichzelf en hun organisatie tot het wegwerken van de drempels voor kwalitatieve stage en stagementorschap zorgkundige in Limburgse woonzorgcentra en opleidingsinstellingen, en werk te maken van de streefdoelen zoals geformuleerd in dit charter. Dit met inachtneming van de fasering in het behalen van de streefdoelen, zoals geformuleerd in het charter.

Contact

provinciaal Steunpunt Onderwijs – Uniform
Heidi Gerits, projectcoördinator
Universiteitslaan 1 – 3500 Hasselt
tel. 011 30 59 44
e-mail steunpuntonderwijs@limburg.be
website www.uni-form.be 

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
  • Start
  • Secundair onderwijs
  • Stagebegeleiders personenzorg en mentoren in woonzorgcentra: partners in zorg en begeleiding met eencharter als leidraad!