De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Wetswijziging - Amnestie 2018 - vergunningsplicht laders (maart 2018)

Begin 2018 werd de wapenwet gewijzigd.

Hierna gaan we in op de voornaamste wijzigingen die in deze nieuwe regelgeving werden opgenomen en momenteel reeds van kracht zijn.

1 Amnestie 2018

Ingevolge de wetswijziging wordt voorzien in een nieuwe amnestieperiode, die start op 1 maart 2018 en afloopt op 31 december 2018. Personen die nog in het bezit zijn van illegale vuurwapens, laders of munitie kunnen hiervan aangifte doen bij de lokale politie tot 31 december 2018 (art. 45/1 wapenwet).

Waar gebeurt de aangifte?

De nieuwe regeling voorziet dat de aangever voorafgaand de lokale politie moet verwittigen dat hij aangifte zal komen doen van zijn wapens. Op deze manier kan hij bij controle op weg naar de politie steeds aantonen dat hij de wapens mee had omdat hij de intentie had aangifte ervan te doen in het kader van de amnestie.

Vervolgens gaat hij met het ongeladen, gedemonteerde en verpakte wapen of de lege en verpakte lader naar de lokale politie bevoegd voor zijn verblijfplaats.

Het verdere verloop: vier mogelijke finaliteiten

Er zijn vier mogelijke finaliteiten van de aangifte van de wapens, laders en munitie.

 1. De aanvraag van een erkenning, vergunning of registratie-attest
 2. De neutralisering op eigen kosten
 3. De overdracht aan een persoon die ze mag overnemen (Opgelet: je moet het wapen steeds aangeven vooraleer je het kan overdragen naar iemand anders. De overdracht van niet-geregistreerde wapens is strafbaar!)
 4. De vrijwillige afstand ervan

2 Vergunningsplicht laders

Sinds 22 januari 2018 werd er  tevens een einde gesteld aan de vrije verkoop van laders. Sindsdien kunnen laders dus niet langer vrij worden verhandeld.

Zo voorziet het KB dat handelaars en verzamelaars/musea binnen één maand na de publicatie van het KB tevens een register moeten bijhouden van de vergunningsplichtige laders die ze bezitten, verkrijgen en overdragen. Het model van dit register is op dit ogenblik nog niet vastgelegd. Hierover zal in de komende weken een bijkomend KB verschijnen.

Verder voorziet de wapenwet dat het bezit van laders eveneens vergunningsplichtig wordt vanaf 1 januari 2019.

Een lader wordt gedefinieerd als "een uitneembare patroonhouder voor een vuurwapen die voor de toevoer van patronen zorgt".
Magazijnen die intrinsiek deel uitmaken van het vuurwapen vallen dus niet onder de definitie.

Wat moeten de houders van een lader voor 1 januari 2019 doen om zich in regel te stellen:

 1. Vergunninghouders en houders van een jachtverlof/sportschutterslicentie mogen vanaf dan enkel nog laders voorhanden houden voor de wapens die ze op basis van een model 4 of 9  mogen bezitten. Personen die enkel laders bezitten voor wapens die ze voorhanden houden op basis van een model 4 of 9 hoeven dus niets te doen.
 2. In alle andere gevallen dient er uiterlijk op 31 december 2018 een aangifte gebeuren bij de lokale politie (zie amnestie). Bij deze aangifte heeft de aangever van een lader volgende mogelijkheden:
  • Neutralisatie van de lader: vergunningsplichtige laders kunnen worden geneutraliseerd door de proefbank. Nadat hij de lader heeft aangegeven bij de lokale politie kan betrokkene zich met de lader en zijn aangiftebewijs tot de proefbank richten om de lader te laten neutraliseren. Indien het vuurwapen waartoe de lader behoorde voor 8 april 2016 werd geneutraliseerd heeft men ook de mogelijkheid om de lader te laten vastlassen op het wapen. Als de lader is vastgelast aan het geneutraliseerde wapen wordt hij eveneens beschouwd als geneutraliseerd.
  • Een erkenning aanvragen voor het verzamelen van laders: Wie laders wenst voorhanden te houden van vuurwapens waarvoor hij geen vergunning heeft en die hij niet kan voorhanden houden op basis van zijn sportschutterslicentie of jachtverlof kan een erkenning als verzamelaar voor laders aanvragen. 
   Houders van een bestaande erkenning kunnen hun huidige erkenning laten uitbreiden voor het voorhanden houden van laders die niet horen bij de vuurwapens waarvoor de erkenning werd verleend. Hiertoe moeten zij een aanvraag indienen bij de bevoegde gouverneur. Houders van een bestaande erkenning die enkel de laders willen voorhanden houden van de wapens die reeds in hun erkenning zijn opgenomen hoeven hun erkenning niet te laten wijzigen. Hun bestaande erkenning wordt geacht de laders voor deze wapens te omvatten. Zij hoeven wat betreft hun erkenning geen stappen te ondernemen. Wel moeten zij dus binnen de maand na de publicatie van dit KB een register aanleggen waarin deze laders zijn opgenomen. De vorm van dit register zal nog worden vastgelegd in een volgend KB.

3 Neutralisering en vernietiging door de proefbank - voortaan eerst langsgaan bij de lokale politie

Voortaan zal de Proefbank pas overgaan tot de neutralisering of vernietiging van een wapen indien diegene die erom vraagt een attest van de lokale politie bevoegd voor de verblijfplaats van de verzoeker kan voorleggen dat vermeldt dat het wapen niet staat geseind of dat de reden van de seining niet langer actueel is en dat het wapen of de lader door de verzoeker rechtmatig voorhanden wordt gehouden. Je moet je tot de lokale politie wenden voor dit attest.


Op 12 januari 2018 werd de Wet van 7 januari 2018 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Op 28 februari 2018 werd het Koninklijk Besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1 van de wapenwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Op 1 maart 2018 werd de omzendbrief met betrekking tot de regelgeving omtrent laders, de aangifteperiode voor vuurwapens in 2018 en het attest m.h.o.o. neutralisering of vernietiging van vuurwapens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Contactgegevens dienst

Federale Wapendienst Limburg, Federale Diensten Gouverneur
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 80 80
e-mail wapenvergunningen@limburg.be

Openingsuren

Je kunt op dinsdag- en donderdagvoormiddag bij ons terecht van 9 tot 12 u.

naar het online platform Limburg in cijfers
Provincie Limburg Opleiding en Training
Wapen

Nieuws

maandag, 19 februari 2024
Veilig naar school
Op maandag 19 februari gaan 150.000 Limburgse kinderen terug naar school na een deugddoende krokusvakantie. Voorbijgaande jaren vond de “Veilig naar school”-actie enkel plaats in september. Vanaf dit...
vrijdag, 12 januari 2024
F74 - Fietssnelwegen.be
De F74 Hasselt-Eindhoven via Pelt, ook gekend als de Spoorlijn 18-fietssnelweg, heeft tussen Houthalen-Helchteren en Hamont-Achel meer dan 30 kruisingen met landbouwwegen en lokale wegen. Vanaf 10...

Provincie Limburg is ook social