De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Wijziging procedures invoer – toepassing strengere regels voor sommige lange semiautomatische vuurwapens

vrijdag, 22 januari 2021

Recent verstrekten de Federale Wapendienst en de Proefbank voor Vuurwapens een aantal bijkomende verduidelijkingen betreffende enerzijds de toepassing van het Koninklijk Besluit van 23 april 2020 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens in het Belgisch Staatsblad. Anderzijds lichten zij ook een aantal nieuwe praktische richtlijnen toe met betrekking tot de procedure voor het invoeren van vuurwapens.

1 Wijzigingen in de procedures voor de invoer van vuurwapens

Voortaan zal de provinciale wapendienst geen voorafgaandelijke machtigingen, de zogenaamde "blauwe kaarten" meer afleveren. De federale Wapendienst wees erop dat de invoerprocedures ressorteren onder de bevoegdheid van de gewesten en dat zij derhalve bevoegd zijn voor het afleveren van de documenten waarmee vuurwapens kunnen worden ingevoerd. De proefbank van Luik wees erop dat de door de gouverneurs afgeleverde "blauwe kaarten" soms onterecht werden gebruikt alsof het om een invoerdocument ging. Om dit oneigenlijk gebruik van de blauwe kaart tegen te gaan zal voortaan geen blauwe kaart meer worden afgeleverd door de gouverneur. Personen die een vuurwapen wensen in te voeren moeten zich dus richten tot de dienst Controle Strategische Goederen van de Vlaamse overheid om de nodige documenten te bekomen.

Voorts wees de proefbank erop dat artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 20 september 1991 bepaalt dat de persoon die een wapen invoert zich binnen de 15 dagen moet aanbieden bij de lokale politie van de verblijfplaats, ten einde luik A en B van de vergunning te laten invullen of om een registratie-attest model 9 te bekomen. De regelgeving voorziet tevens dat betrokkene zich bij de proefbank voor Vuurwapens dient aan te bieden voor de toekenning van een uniek nationaal nummer. De proefbank liet weten dat zij vereisen dat betrokkene vooraleer hij een afspraak kan krijgen bij hen voor de toekenning van een uniek nationaal nummer reeds bij de lokale politie is langsgeweest en hij dus reeds een afgetekende vergunning of door de politie afgeleverd model 9 kan voorleggen.

Ingevolge deze instructies werden de stroomschema’s voor de te ondernemen stappen bij het invoeren van een vuurwapen aangepast. Hieronder vind je de drie aangepaste stroomschema’s voor respectievelijk: 

2 Lange semiautomatische vuurwapens met inklapbare kolf

Op 24 mei 2019 verscheen de Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek in het Belgisch Staatsblad. Door deze wet zijn sindsdien de lange semiautomatische vuurwapens die kunnen worden ingekort tot een lengte van minder dan 60 cm zonder functionaliteit te verliezen door middel van een opvouwbare of telescopische kolf of een kolf die kan worden verwijderd zonder gebruik van instrumenten verboden.

Voor personen die reeds voor 13 juni 2017 op legale wijze dergelijk wapen voorhanden hielden wordt een overgangsmaatregel voorzien. Zij kunnen dit wapen verder zelf voorhanden houden. Er kunnen evenwel geen nieuwe vergunningen meer worden verleend voor deze wapens.

De Federale Wapendienst verduidelijkt nu dat de Europese Commissie van oordeel is dat moet worden verwezen naar instructies van de fabrikant, zonder rekening te houden met de toevoeging van een schroef, lijm of lassing die niets afdoen aan de verboden aard.

De Federale Wapendienst wijst er verder op dat de wet inzake de Proefbank aan de Proefbank het monopolie geeft om de categorie van een wapen te bepalen.

3 Automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens

De wet van 5 mei 2019 bepaalde tevens dat ook automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens voortaan verboden zijn. Ook voor deze wapens geldt als overgangsmaatregel dat diegenen die reeds voor 13 juni 2017 op legale wijze een dergelijk wapen voorhanden hielden dit  wapen zelf nog verder voorhanden mogen houden.

De wet voorzag tevens in een uitzonderingsbepaling voor de houders van een sportschutterslicentie die het in de wet vermelde attest van een in België officieel erkende schietportorganisatie zouden voorleggen waaruit o.a. bleek dat het vuurwapen in kwestie voldoet aan de specificaties die vereist zijn voor de beoefening van een onderdeel van de schietsport dat wordt erkend door een internationale, officieel erkende schietsportfederatie.

De Federale Wapendienst liet weten dat er op dit ogenblik geen enkel bewijs werd geleverd inzake het vereiste gebruik van dergelijke wapens en dat derhalve deze uitzondering niet kan worden toegepast. Ook niet indien betrokkene een attest van een erkende schietsportfederatie voorlegt.

Contactgegevens dienst

Federale Wapendienst Limburg, Federale Diensten Gouverneur
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 80 80
e-mail wapenvergunningen@limburg.be

Openingsuren

Je kunt op dinsdag- en donderdagvoormiddag bij ons terecht van 9 tot 12 u.

naar het online platform Limburg in cijfers
Provincie Limburg Opleiding en Training
Wapen

Nieuws

maandag, 19 februari 2024
Veilig naar school
Op maandag 19 februari gaan 150.000 Limburgse kinderen terug naar school na een deugddoende krokusvakantie. Voorbijgaande jaren vond de “Veilig naar school”-actie enkel plaats in september. Vanaf dit...
vrijdag, 12 januari 2024
F74 - Fietssnelwegen.be
De F74 Hasselt-Eindhoven via Pelt, ook gekend als de Spoorlijn 18-fietssnelweg, heeft tussen Houthalen-Helchteren en Hamont-Achel meer dan 30 kruisingen met landbouwwegen en lokale wegen. Vanaf 10...

Provincie Limburg is ook social