Het provinciebestuur van Limburg investeert jaarlijks om de veiligheid in het verkeer te verbeteren door investeringen in fietspaden en oversteekplaatsen. 

De provincie Limburg werkt rond ...