De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Partners

“In de BRES voor water” is een project van het Provinciaal Natuurcentrum, provinciale dienst Water en Domeinen en I-BioStat in samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Bekkensecretariaat Demerbekken.

Provinciaal Natuurcentrum

Provinciaal Natuurcentrum - provincie Limburg

Het Provinciaal Natuurcentrum focust op een sterke en gezonde biodiversiteit in Limburg. Daarom werken we op het terrein samen met onze partners aan de ecologische samenhang van de Limburgse natuur en kun je bij ons terecht voor een breed educatief aanbod over natuur, klimaat en duurzame ontwikkeling. Door middel van educatie en sensibilisering creëren we een breed draagvlak voor natuur en duurzame ontwikkeling.

Contactpersoon: Katrien Hendrickx, coördinator citizen science projecten en projectleider van “In de BRES voor water”, katrien.hendrickx@limburg.be

Provinciale dienst Water en Domeinen

De dienst Water en Domeinen (van de provincie Limburg) levert maatwerk bij het waterbeheer. De dienst stemt het beheer van de waterlopen af op de omgeving en de bestemming van het gebied. Met projecten zoals ingebuisde en rechtgetrokken waterlopen terug openleggen en laten (her)meanderen, of knelpunten voor vismigratie oplossen, wil de dienst het water langer vasthouden en de biodiversiteit verhogen in en rond de waterloop. Om wateroverlast te voorkomen, legt het provinciebestuur nieuwe en natuurlijk ingerichte overstromingszones aan. Ruimte voor water is de boodschap!

Contactpersoon: Sofie Van Belleghem, ingenieur integraal waterbeheer, sofie.vanbelleghem@limburg.be<<
Website: www.limburg.be/waterlopen

Interuniversity Institute for Biostatistics and statistical Bioinformatics – UHasselt – KU Leuven

UHasselt - I-biostat - KU Leuven - Interuniversity Institute for Biostatistics and statistical Bioinformatics

Het instituut verenigt het Centre for Statistics (CenStat, UHasselt) en het Leuven Biostatistics and Statistical Bioinformatics Centre (L-BioStat, KU Leuven). I-BioStat wordt internationaal erkend voor haar expertise in biostatistiek.

Dit project situeert zich binnen de hoofdlijnen in het onderzoek dat gebeurt aan het instituut: (1) de analyse van gecorreleerde, longitudinale en spatiale gegevens; (2) flexibele modellen; (3) de analyse van complexe hoog-dimensionale data; (4) ecologische modellering.

Contactpersoon: Thomas Neyens, professor biostatistiek en ecoloog verbonden aan UHasselt en KU Leuven, thomas.neyens@uhasselt.be
Website: ibiostat.be

Regionaal landschap Haspengouw en Voeren

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

Elke regio heeft haar eigen identiteit, met typische landschappen, natuur en erfgoed. Dit noemen we regionale landschappen. Het werkveld van Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren is dat van glooiende landschappen, akkers en dorpjes, kastelen en vierkantshoeven, riviervalleien en kleine landschapselementen zoals hoogstambomen, hagen, holle wegen en poelen.

Contactpersoon: Ward Andriessen, projectcoördinator valleigebonden natuur, Ward.Andriessen@rlhv.be
Website: www.rlhv.be

De Vlaamse Milieumaatschappij en Het bekkensecretariaat Demerbekken

Integraal Waterbeleid Demerbekken - Vlaamse Milieumaatschappij

De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en het toezicht op de zuiveringsinfrastructuur. De VMM vervult de taak van regulator voor leidingwater.

Het bekkensecretariaat Demerbekken is de motor van het wateroverleg in het Demerbekken. Het bekkensecretariaat staat in voor de dagelijkse werking binnen het bekken en het voorbereidende werk voor het bekkenbestuur, het gebiedsgericht en thematisch overleg en de bekkenraad.

Contactpersoon: Jan Vanvelk, bekkencoördinator Demerbekken, j.vanvelk@vmm.be
Website: www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/demerbekken