PCCE nl-BE http://www.limburg.be/pcce (c) 2020 Smartsite Het 4de nummer van LEF – Durven met Limburgs Erfgoed is er! http://onderwijs.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Het-4de-nummer-van-LEF-Durven-met-Limburgs-Erfgoed-is-er!.html vrijdag 7 juni 2019 13:02:13

Het vierde nummer van het magazine "LEF – Durven met Limburgs Erfgoed", het tijdschrift van de afdeling Onroerend Erfgoed is er.

In dit nummer ontdek je niet alleen tal van verborgen erfgoedparels die je in de zomermaanden in Limburg kunt ontdekken, ervaren en leren waarderen, maar lees je ook alles over enkele nieuwe participatieve en innoverende erfgoedprojecten.

Nog geen abonnee? Vraag het vierde nummer gratis aan via pcce@limburg.be en neem een gratis abonnement zodat je nooit meer een editie mist.

Je kunt het magazine ook online lezen èn je abonneren via www.pcce.be/LEF

Focus hoofdartikels

Onder de Radar - Met het participatief project Onder de Radar roepen we alle Limburgers op om op basis van Duitse en Amerikaanse luchtfoto’s uit 1944 en 1945 op zoek te gaan naar sporen uit WO II

Monumentenwacht - Een collectief lidmaatschap bij Monumentenwacht Limburg biedt gemeenten en privé-eigenaren tal van voordelen om het erfgoed beter te bewaren.

Mergelgroeven - De verborgen mergelgroeven van Riemst en omstreken werden van de middeleeuwen tot vandaag voor uiteenlopende doeleinden gebruikt, gaande van een opslagplaats van taarten tot een NAVO-bunker.

Provincie verleent 167.367 euro subsidie aan 9 Limburgse erfgoedprojecten http://onderwijs.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Provincie-verleent-167-367-euro-subsidie-aan-9-Limburgse-erfgoedprojecten.html donderdag 18 juni 2020 11:07:05

De provincie Limburg geeft sinds april 2018 een subsidie voor projecten die Limburgs onroerend erfgoed op een vernieuwende en onderbouwde manier ontsluiten. In totaal werden sinds 2018 reeds 48 projecten goedgekeurd in 5 subsidierondes.

Samen waren die goed voor een investering van ruim 2,5 miljoen euro in Limburgs onroerend erfgoed. Van die som nam de provincie 33 procent, oftewel 822.706 euro, voor haar rekening.

“De projecten uit de laatste oproepronde van april 2020 staan zelf in voor een investering van 406.822,93 euro. Het provinciebestuur versterkt dit met 167.367,30 euro. Goed voor een totale investering van 574.190,23 euro, verdeeld over 9 projecten”, verduidelijkt gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens.

De 9 gesubsidieerde projecten weerspiegelen de variatie in ons erfgoed. De volledige lijst van toekenningen vind je via het persbericht.

Het Belang van Taterwater

"Het Belang van Taterwater" is een erfgoed-coproductie van het Jenevermuseum, De Wenkbrauwerij en de Provincie Limburg. Jeneverstokerijen vormden in het verleden een belangrijke nijverheid in heel Limburg en zorgden ervoor dat ook andere ambachten en diverse economische activiteiten konden floreren.

Met "Het Belang van Taterwater" willen het Jenevermuseum en de Wenkbrauwerij daarom de verhalen achter de nijverheid registreren, documenteren, fictionaliseren en in de actualiteit plaatsen. Ze gieten het geheel in een museale theatermobiel en een rijk geïllustreerd boek. “Dit project wordt ongetwijfeld een boeiende kruisbestuiving tussen theater en erfgoed”, aldus gedeputeerde Philtjens. De beoordelingscommissie looft het project alvast om de originaliteit en vernieuwing.

Lees het volledige persbericht.