De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Onderwijs in Limburg
Welbevinden h(g)eeft zin! Drie kinderen in achtergrondbeeld

Welbevinden

Welbevinden is het fundament voor leven en leren op school en daar buiten. 

Het Provinciaal Steunpunt Onderwijs wil begeleiders van kinderen en jongeren ondersteunen en stimuleren in het werken aan optimale groei- en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.

De preventiepiramide van Johan Deklerck geldt als rode draad binnen de werking van Welbevinden Op School (WOS). Met dit kader kunnen scholen hun actuele werking onder de loep nemen en nieuwe doelen formuleren.  Zo kan de schoolwerking stapsgewijs worden versterkt en groeien in welbevinden.
Via de preventiepiramide wordt duidelijk dat het aanpakken en terugdringen van problemen en het groeien in welbevinden in elkaars verlengde liggen.

Naast het werken aan basisvaardigheden en een warm leefklimaat op school wil het steunpunt ook leerkrachten versterken om preventief te werken rond gevoelige thema’s met kinderen en jongeren.  Door preventief aan de slag te gaan rond dood, pesten, … zijn zowel kinderen en jongeren als hun begeleiders beter voorbereid op onverwachte gebeurtenissen en crisismomenten. 

In het Educatief Centrum kun je educatieve materialen en methodieken uitlenen en krijg je informatie over het gebruik ervan.

Aanbod schooljaar 2016-2017

Welbevinden werkt rond een aantal thema's waarmee je aan de slag kunt met kinderen en jongeren.

Het vormingsaanbod voor het secundair dat hieruit voortvloeit vind je in de kalender.

Provincie Limburg is ook social