De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Woning en windmolens

Veelgestelde vragen rond "wonen"


Zijn er coronamaatregelen voor het woonbeleid genomen?

De Vlaamse Regering keurde op 23 oktober het besluit houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen goed. Met dit besluit en het protocol voor de woonsector wil de Vlaamse minister van Wonen een set met heldere en gedragen richtlijnen vaststellen ter bestrijding van COVID-19.

De toepassing van de maatregelen wordt afhankelijk gemaakt van de fase waarin de coronaviruspandemie zich bevindt: groen, geel, oranje of rood. De kleurencode zal nog bij ministerieel besluit worden bepaald.

Opgelet: het besluit en protocol treden pas in werking vanaf publicatie in het Belgisch Staatsblad. In het protocol lees je per woonthema wat dit concreet betekent en welke implicatie dit met zich meebrengt. Het protocol bevat maatregelen voor:

 • de private huur
 • de sociale huur
 • de sociale koop
 • het woningkwaliteitsbeleid 
 • sociale verhuurkantoren
 • Vlaamse huursubsidie
 • Vlaamse huurpremie
 • Vlaamse renovatiepremie
 • Verzekering Gewaarborgd Wonen
 • bijzondere sociale leningen
 • huurwaarborgleningen
 • Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen
 • Procedurebesluit Wonen

Opgelet: de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, het Overlegcomité en de provinciale en lokale overheden kunnen een invloed hebben op de bepalingen uit dit protocol. De minister zal in dat geval het protocol in overleg met de sector aanpassen.

Op www.wonenvlaanderen.be/informatie-over-wonen-vlaanderen/coronamaatregelen vind je steeds de meest actuele informatie. 

Terug naar overzicht


Ik ga een woning huren, kopen, bouwen of verbouwen. Heb ik recht op een premie?

Op www.premiezoeker.be vind je snel een overzicht van premies die je kunt aanvragen als je een woning bouwt, verbouwt, huurt of koopt in Vlaanderen

Ga zeker ook langs bij het Woonloket in je gemeente. Sommige gemeenten geven bijkomende premies. Op de website van de gemeente vind je de contactgegevens.

Terug naar overzicht


Ik ben op zoek naar een sociale huurwoning?

Op www.woonplatform.be vind je een handig kaartje van het werkingsgebied van de 9 Limburgse sociale huisvestingsmaatschappijen. Je klikt de gemeente van je keuze aan en je vindt meteen de contactgeven van de SHM die er actief is. Kom je in aanmerking voor een sociale woning, schrijf je dan meteen in. Want ook de wachttijden in Limburg zijn lang. Heb je hulp nodig bij het inschrijven, dan kun je terecht bij het woonloket van je gemeente of het OCMW.

Daarnaast kun je terecht bij de 7 Limburgse Sociale Verhuurkantoren. Zij huren woningen in op de privémarkt met als doel deze onder te verhuren aan kwetsbare huurders. De voorwaarden om in aanmerking te komen én het SVK in je buurt vind je op de site van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen.

Terug naar overzicht


Duurzaam bouwen: hoe doe je dit?

Bouwen en wonen hebben een grote impact op het milieu. Denk maar aan het energiegebruik bij de productie van bouwmaterialen, bij de verwarming en bij het transport, het gebruik van schaarse grondstoffen en water, het afval dat vrijkomt, het beslag op de open ruimte. Duurzaam bouwen staat voor de manier van bouwen waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met mens en milieu. Enkele algemene principes: beperk het gebruik van energie, water en grondstoffen; kies voor duurzame energiebronnen, watergebruik, grondstoffen en materialen, gebruik eindige voorraden van energie, water, grondstoffen en materialen verstandig.

Wil jij bouwen of verbouwen? Ben je op zoek naar concrete, bruikbare informatie over subsidies, vergunningen  of interessante websites? Je kunt natuurlijk altijd terecht bij de diensten van jouw gemeente: het Woonloket, de dienst Ruimtelijke Ordening of de milieu- en duurzaamheidsambtenaar. Daarnaast biedt provincie Limburg jou, in samenwerking met Dubolimburg (het steunpunt voor duurzaam bouwen in Limburg) ook duurzaam (ver)bouwadvies op maat aan. De Huisdokter komt graag bij je langs.

Terug naar overzicht


Ik heb een vraag over energie en mijn (toekomstige) woning.

Het Energiehuis Limburg biedt concreet advies en zet je op weg met de juiste en meest actuele informatie.
Je kunt bij hen ook terecht voor een voordelige lening of een overzicht van de bestaande premies.

Energiehuis Limburg wordt georganiseerd door Duwolim, een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Energiehuis Limburg werkt samen met vele lokale besturen om naast het woonloket ook een energieloket aan te bieden. In sommige gemeenten is het een geïntegreerd aanbod met info en advies voer wonen en alle energievragen, in andere gemeenten is het apart.

Terug naar overzicht


Ik word al een dagje ouder en wil mijn woning aanpassen.

Je kunt terecht voor informatie en advies bij de verschillende mutualiteiten en thuisgezondsheidsdiensten in Limburg.

Ook Inter, het toegankelijkheidsbureau in Limburg, kan je met raad en daad bijstaan. Zij hebben heel wat expertise op het vlak van het toegankelijk maken van een woning voor personen met een handicap en/of beperkte mobiliteit.

Terug naar overzicht


Wil je een woning huren of verhuren?

Bij diverse overheidsdiensten kun je terecht voor meer informatie en ondersteuning.

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de regelgeving voor huurwoningen waarvan het huurcontract is afgesloten na 1 januari 2019.
Voor huurovereenkomsten, afgesloten voor 1 januari 2019 geldt de federale huurwet.

Wil je je woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor dan kun je genieten van speciale premies.

Terug naar overzicht


Huur je een woning en heb je vragen over je rechten en plichten als huurder?

Ben je privéhuurder of huurder van een sociale woning? Dan kun je bij het Huurderssyndicaat, de Huurdersbond van Limburg terecht voor juridisch huuradvies. Zij informeren je over je rechten en plichten als huurder en helpen bij het oplossen van je huurvragen zoals bv. bemiddeling en onderhandeling met de verhuurder als het je zelf niet (meer) lukt, vragen rond de berekening van kosten en lasten, bijstand bij het opstellen van een plaatsbeschrijving, ...

Het huurderssyndicaat verzorgt in een aantal gemeenten in Limburg een zitdag. Kijk op de website van het huurderssyndicaat of de gemeente voor meer informatie.

Terug naar overzicht


Ik wil graag mijn woning delen of opsplitsen.

Het aantal vragen naar de mogelijkheden van het delen van een woning of een gedeelte van de woning bv. de tuin stijgt. Denken we aan zorgwonen, in een gedeelte van de woning of als extra wooneenheid zoals een mobiele unit in de tuin. Of wil je een kamer ter beschikking stellen in je woning aan een student, jonge starters, ... Je kunt uiteraard ook nagaan of je je bestaande grote woning kunt opsplitsen in verschillende woningen.

Op dit ogenblik zijn er heel wat mogelijkheden. Let wel de gemeente is de regisseur van het woonbeleid. Dit betekent dat de Vlaamse regelgeving aangevuld kan worden met lokale richtlijnen.

Denk je er aan om je woning te delen of op te splitsen, ga dan zeker informatie vragen in de gemeente. Stap zeker met al je vragen naar het Woonloket, de dienst Ruimtelijke Planning en Vergunningen.

Inspirerende voorbeelden en meer informatie vind je alvast bij de collega’s van Vlaams Brabant of Wonen Vlaanderen.

Terug naar overzicht


Wanneer moet ik een leegstandsheffing betalen?

Elke gemeente heeft de opdracht van de Vlaamse overheid gekregen om een leegstandsbeleid voor woningen uit te rollen. De meeste Limburgse gemeenten zetten hierop in met een heel gamma van informatie-en sensibiliseringsacties.
Daarnaast heffen de meeste gemeenten ook een leegstandsbelasting.

De voorwaarden tot het kunnen overgaan tot een heffing staan in een reglement. Dit verschilt per gemeente, maar is altijd gebaseerd op de Vlaamse regelgeving. Vraag naar de specifieke voorwaarden en bedragen in het Woonloket in je gemeente.

Terug naar overzicht

Herbekijk het webinar
naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

dinsdag, 16 november 2021
Woonacademie
Op 18 juni vond het webinar "Flexibiliteit in bouwen en wonen" plaats. Op 3 december gaan we een stapje verder en verdiepen we ons een laatste keer in dit thema. In deze verdiepende sessie stellen...
donderdag, 24 juni 2021
Woonacademie - getekend huisje
Op 18 juni inspireerden we een 65-tal deelnemers om samen na te denken over de betaalbaarheid en de goede kwaliteit van een flexibel woningpatrimonium. Jo Janssen benadrukte dat flexibiliteit samen...