De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Huizen in de verte

Wonen: onderzoek en cijfers

Ben je op zoek naar cijfers van en onderzoek in Limburg om je eigen werking te onderbouwen? Hier vind je een overzicht van recente studies en data die gemaakt werden door of i.s.m. provincie Limburg. 

Limburg.incijfers

Ruimtelijke Planning - cel Wonen verzamelt samen met Data en Analyse cijfers over wonen in Limburg.

De gegevens worden gebundeld in de databank "limburg.incijfers.be". Je vindt er cijfers op gemeentelijk en cijfers tot op statistisch sectorniveau. Waar mogelijk en zinvol kun je de cijfers afzetten t.a.v. eerdere jaren en aanvullen met prognoses. Je kunt meteen ook je eigen gemeente vergelijken met alle gemeenten in Vlaanderen.

Naast de databank vind je er ook kant en klare rapporten.

1 Rapport wonen

Iedereen kan zijn eigen gemeentelijk rapport wonen ophalen. Het rapport bevat kerncijfers over het thema wonen: cijfers over inwoners en huishoudens, gebouwen en woongelegenheden, verkoopsprijzen en sociale huisvesting, … Het is een goede basis om de woningmarkt van je gemeente snel te leren kennen. Je kunt het rapport ook gebruiken voor de opmaak van een woonvisie, visie sociaal wonen, ...

2 Regionaal rapport woonmonitor

In het regionaal rapport Wonen in Limburg zijn de belangrijkste cijfers over wonen per Limburgse eerstelijnszone samengebracht. De opbouw van dit rapport bevat 5 delen, nl.:

  1. grondgebonden indicatoren
  2. demografische cijfers
  3. het woonaanbod
  4. de confrontatie tussen vraag en aanbod
  5. de kostprijs en betaalbaarheid van wonen.

Ruimtepact 2040

De toekomst van Limburg geven we samen vorm. Het Ruimtepact 2040 vormt het ruimtelijk manifest om samen te werken aan het Limburg van morgen. Wonen werkte mee aan het opmaken van het beleidskader "Wonen in stads- en dorpskernen" zodat de versterking van kernen en strategische gebieden gebeurt met voldoende aandacht voor kwalitatief, betaalbaar en goed wonen voor elke Limburger. De studie van de Regionale woningmarkten in Limburg ligt aan de basis van het beleidskader "Wonen in stads- en dorpskernen".

Raadpleeg de website van het Ruimtepact2040 voor meer informatie omtrent Beleidskader Wonen in stads- en dorpskernen).

Sociale huisvesting anders bekeken

In het kader van hun partnerschap heeft de provincie aan Architectuurwijzer gevraagd om de collectiviteit en densiteit binnen de Limburgse sociale huisvesting onder de loep te nemen. Samen met het Limburgs woonplatform zijn vier wijken geselecteerd. In elke wijk had de betrokken maatschappij de intentie om deze op korte of lange termijn te transformeren, verdichten, renoveren, verfraaien, …

De keuze van onderzoek viel op een sociaal-ruimtelijke analyse van deze wijken. Dit onderzoek geeft een frisse kijk op deze wijken en een vernieuwende blik voor alle toekomstige (sociale) huisvestingsprojecten. De resultaten van dit onderzoek vind je in de publicatie “Sociale huisvesting anders bekeken”.

Woonkansen kiezen, een Limburgs traject: 8 bouwstenen voor een sociaal woonbeleid

De brochure “Woonkansen kiezen, een Limburgs traject” beschrijft de zoektocht naar kritische succesfactoren om een sociaal woonbeleid te voeren. 8 bouwstenen zijn geformuleerd en geïllustreerd met kleine en grote voorbeelden uit de dagelijkse praktijk in Limburg.

Wil je hier meer over weten? Stuur een e-mail naar wonen@limburg.be.

Voor de praktijkvoorbeelden vind je achteraan de contactpersonen van de betrokken gemeenten of intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Participatie: van noden en behoeften tot ambitieplannen op maat van het dorp.

Op initiatief van de provincie Limburg gingen Stebo en het Innovatiesteunpunt de voorbije drie jaar aan de slag en onderzochten ze wat de noden en behoeften waren bij de bewoners van Buvingen, Gelinden, Mechelen-Bovelingen, Kerniel, Genoelselderen, Hendrieken-Voort, Kanne en Teuven.

Op een laagdrempelige, inclusieve wijze doorliepen een honderdtal Limburgse dorpsbewoners een participatietraject, wat resulteerde in ambitieplannen op maat van het dorp en de realisatie van acht succesvolle quick wins. De 8 trajecten en ambitieplannen kun je terugvinden onder Dorp aan Zet.

Dorp aan zet ontwikkelde vanuit de 8 participatietrajecten een methodiek waarmee dorpen en gemeenten aan de slag kunnen. Deze methodiek, ervaringen en lessons learned uit de 8 dorpen werden gebundeld en uitgeschreven in een e-book. Deze eindpublicatie geeft handvaten om met dorpsgemeenschappen of buurten aan de slag te gaan rond de leefbaarheid.

Dit project kwam tot stand met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling in het kader van de Leaderprojecten Haspengouw.

naar het online platform Limburg in cijfers

Provincie Limburg is ook social