De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Europese projecten in kaart

kaart | lijst

Heusden-Zolder: renovatie infrastructuur mijncité Berkenbos

Een eerste gedeelte van de mijncité Berkenbos werd gerenoveerd in het RECHAR I-programma onder nummer 2.6. ’Renovatie infrastructuur mijncité Paquaylaan’ voor een kostprijs van 29.411.027 BEF en een EFRO-steun van 6.878.132 BEF. De belangrijkste aanpassingswerken in deze mijncité komen in dit dossier aan bod. Door ouderdom en de gevolgen van de mijnverzakkingen (riolering) enerzijds en de hedendaagse opvattingen qua straatinrichting anderzijds is de bestaande infrastructuur aan renovatie toe: riolering, bestrating, groenvoorziening en nutsvoorzieningen. Bij deze laatste zijn behalve een nieuwe energiezuinige openbare verlichting, een aantal noodzakelijke aanpassingen inzake electriciteitsleidingen mee opgenomen: verzwaren en ondergronds aanleggen van energienet E. Staintonstraat, energienet aanpassen en spanningsverandering doorvoeren in de tuinwijk. De aanpassingen op de gewestweg N719, in het kader van verkeersveiligheid, maken geen deel uit van dit dossier, maar worden wel gelijktijdig uitgevoerd (Koolmijnlaan). Deze investering in de fysieke infrastructuur is een absolute voorwaarde om de economisch gerichte investeringen op het mijnterrein zelf mogelijk te maken. De steenkolenmijn van Zolder, gelegen in het westelijk bekken, is de laatste mijn die gesloten werd (1994). Meerdere dossiers in het kader van de programma’s RECHAR I en RECHAR II werden goedgekeurd om het in totaal 266 ha grote mijnterrein te saneren (voor een totale kostprijs van 168 miljoen BEF en 58 miljoen EFRO) in functie van de nabestemming en om niet geklasseerde gebouwen en gebouwen die niet voor een nieuwe bestemming in aanmerking kwamen, te slopen (totale kostprijs voor het slopen bedroeg 60 miljoen BEF, waarop 21 miljoen EFRO werd toegekend). In het kader van Ruimtelijke Ordeningsprocedures staat de herbestemming van 45 ha als industrieterrein en K.M.O.-zone vast. Het overgrote deel van het terrein met o.a. de terril kreeg als nabestemming “natuur”, een functie die goed aansluit bij de optie om op het industrieterrein duurzame ontwikkeling te promoten. De te renoveren mijncité ligt aan weerszijden van de Koolmijnlaan, d.i. de ontsluitingsweg in westelijke richting voor dit nieuwe industrieterrein. T.b.v. de economische herbestemming van mijngebouwen, werden reeds meerdere projecten besproken met het Programma-Secretariaat. De maatregelen 1.3. en 2.2. ‘infrastructuur en bedrijfshuisvesting t.b.v. de industrie en de dienstensector’ uit het Doelstelling 2-programma 1997-1999, bieden een uitbreiding van de mogelijkheden die geboden worden onder RECHAR II voor economische herbestemming van mijngebouwen en infrastructuur (N.B. het RECHAR II-gebied in Limburg maakt integraal deel uit van het Doelstelling 2-gebied). De herbestemming van dit mijnterrein staat in het teken van ‘duurzame ontwikkeling’. Het projectvoorstel “Centrum Duurzaam Bouwen” is daarin een centraal project. Bedoeling is het promoten van duurzame en milieuvriendelijke bouwmaterialen en -technieken. Zowel professionelen (architecten, bouwondernemers e.d.m.) als particulieren zullen hier terecht kunnen voor advies inzake materialen, nieuwe technieken, e.a. Het ligt verder in de bedoeling om aan de rand van het mijnterrein, aansluitend bij de cité Berkenbos, een aantal ‘duurzame’ kijkwoningen in te richten. Voorwaarde om dit te realiseren is echter dat ook de mijncité zelf gerenoveerd wordt. Het is moeilijk, zoniet onmogelijk, om investeerders voor dit Centrum en andere geplande investeringen aan te trekken, als de omgeving hiervoor totaal onaangepast is. De mijncité van Berkenbos is de laatste grote mijncité (140 woningen; tien straten in huidig project), binnen het hele mijngebied, die gerenoveerd dient te worden. Deze renovatie betreft de heraanleg van riolering en wegen, die 50 jaar oud zijn en die mede door de mijnverzakkingen niet meer beantwoorden aan de huidige eisen van verkeersveiligheid en comfort. De riolering heeft daarenboven onvoldoende capaciteit om bij zware regenval het overtollige water op te vangen. Ook de groenaanplanting is in deze renovatie opgenomen. Op het vlak van de woningen, zijn zowel door de sociale woningbouwmaatschappij als door particulieren (i.s.m. de wooninformatiecentra) reeds initiatieven genomen om deze te renoveren; het is enkel het openbaar domein dat op dit moment achterblijft.

Projectinformatie

Thema: levenskwaliteit en sociale cohesie

Programma: RECHAR II

Startjaar: 1996

Partner: Gemeentebestuur Heusden-Zolder

Financiën

Totale projectkosten: € 3.002.131,51

Europese subsidie: € 750.532,87

Geografische locatie project

Polenstraat
3550 Heusden-Zolder

Link naar dit project

bekijk dit project op de kaart


  • filter
    open collapsed menu
    collapse menu

Nieuws

maandag, 17 oktober 2022
zelfrijdende shuttle op Terhills
Bezoekers en verblijfsgasten van Terhills Maasmechelen, kunnen vanaf nu gebruik maken van zelfrijdende shuttles om zich te verplaatsen binnen de uitgestrekte site. De shuttles rijden volledig autonoom...
donderdag, 29 september 2022
officiële lancering Interreg VI Vlaanderen-Nederland in Thor Central
Een nieuw pakket van Europese middelen staat klaar om de Vlaams-Nederlandse samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, ngo’s en overheden te intensiveren. Tot 2027 voorziet de Europese Commissie...
donderdag, 08 september 2022
vlnr Tom Vanham (directeur LRM), Jo Brouns (Vlaams minister van Economie en Innovatie) en Tom Vandeput (gedeputeerde van Economie)
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie & Landbouw Jo Brouns, gedeputeerde van Economie Tom Vandeput en de aandeelhouders LRM, POM Limburg en UHasselt, hebben woensdag...