De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Het PNC en zijn doelstellingen

Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) is gehuisvest in Craenevenne 86 in Genk in een prachtige natuurlijke omgeving. Hier werken de meeste medewerkers van het PNC.

Het PNC staat in voor:

 • een gebiedsgerichte werking (denk aan de Grote Landschappelijke Eenheden (GLE) en natuurverbindingsgebieden)
 • een soortgerichte werking (denk aan de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) en het project "Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten" of GALS)
 • een documentatiecentrum
 • natuur- en milieueducatie of NME (denk aan het Limburgs Natuur- en Milieueducatief Netwerk (LIMNET), zijn bezoekerscentra, het educatieve aanbod en MOS.

Natuur- en Milieueducatie

Het PNC heeft 3 centra van waaruit het zijn NME-aanbod ontplooit.

In de drie centra verzorgen baliemedewerkers de permanentie. Zij doen de dagdagelijkse gidsenwerking. Je kunt er van april tot eind oktober altijd terecht tijdens de kantooruren. De baliemedewerkers geven je toegang tot de leslokalen en de materialen die nodig zijn om bepaalde projecten te begeleiden. 

 • Craenevenne
 • het bezoekerscentrum van het Provinciaal Domein Nieuwenhoven in St.-Truiden
 • het bezoekerscentrum De Wissen in Dilsen-Stokkem.

Daarnaast verzorgt het PNC een NME-aanbod in de Limburgse stiltegebieden:

 • Gerhagen in Tessenderlo
 • het Stamprooierbroek in Bocholt-Bree-Kinrooi
 • de omgeving van het landgoed Altenbroek in Voeren
 • de Zwarte Put in Zutendaal-Lanaken-Bilzen.

Milieubewustzijn stimuleren

NME heeft niet alleen de betrachting om kennis over te brengen met betrekking tot natuur en milieu. NME-projecten zijn vaak doe-activiteiten, meestal in de natuur waarbij zowel gewerkt wordt aan cognitieve als aan affectief-dynamische en psychomotorische doelstellingen (hoofd, hart en handen). Belevingsaspecten zijn hierbij heel belangrijk. Uiteindelijk is het de bedoeling om waarden over te brengen en natuur- en milieuvriendelijk oftewel duurzaam gedrag te bevorderen. Kortom, we stimuleren het milieubewustzijn in Limburg. Deze manier van werken weerspiegelt zich in de NME-projecten van het PNC. In het documentatiecentrum van het PNC in Craenevenne vind je hierover bovendien heel wat publicaties en spelmaterialen.

Achteruitgang van de biodiversiteit, klimaatverandering, gezondheidsproblemen ten gevolge van vervuiling, ... maken ons duidelijk dat het tij moet gekeerd worden, willen we de leefkwaliteit van toekomstige generaties niet hypothekeren. Hierbij heeft elkeen een verantwoordelijkheid. Om dit duidelijk te maken, is educatie nodig en stelt het PNC informatie en documentatie ter beschikking.

NME-projecten

Het PNC werkte daarom een aantal NME-projecten uit, vaak in samenwerking met leerkrachten, onderwijsinspecties en pedagogische begeleiders. Deze projecten zijn zowel voor kleuters als voor leerlingen van het lager en secundair onderwijs bedoeld. Voor het begeleiden van die NME-projecten doet het PNC een beroep op enthousiaste Educatieve Gidsen.


Deze informatie is bedoeld voor gidsen van het PNC die NME-projecten begeleiden op vraag van het PNC of daartoe een opleiding volgen.

Mensen die enkel meewerken aan de balie van één van onze bezoekerscentra (op vraag van een vereniging) vallen hierbuiten.