De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Optreden tijdens conflictsituaties

Tijdens het begeleiden van NME-projecten kunnen zich conflictsituaties voordoen. Gelukkig gebeurt dat heel zelden. Vaak kun je ze voorkomen door alert op te treden. Maar als het toch gebeurt, ben je maar beter voorbereid.

Uitgangspunten

  1. De Educatieve Gids of wandelgids is enkel verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het project.
  2. De leerkracht is verantwoordelijk voor gedrag en optreden van de leerlingen.
  3. Het Provinciaal Natuurcentrum noch het bezoekerscentrum kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

Toelichting

Punt 2 en 3 staan letterlijk in het reservatieformulier dat voor akkoord wordt getekend door de contactpersoon van de school.

Iedere school is verplicht om een verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) af te sluiten voor haar leerlingen en leerkrachten. De provincie sluit voor haar vrijwilligers die een NME-project of natuurwandeling begeleiden in opdracht van het PNC, ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af. Gidsen die als zelfstandige een project in opdracht van het PNC begeleiden, moeten zelf zorgen voor de nodige verzekering.
Deze verzekeringen (van school, provincie of gids) gelden niet wanneer door één van de partijen sprake is van plichtsverzuim of duidelijke nalatigheid.

Probeer conflicten te voorkomen!

Het spreekt voor zich dat je als gids een belangrijke invloed hebt op de sfeer (klimaat) in de groep. Maak goede afspraken, geef duidelijke opdrachten, creëer een aangename sfeer en breng je enthousiasme over op de groep.

De leerkracht moet niet alleen bij de klas blijven, je schakelt hem/haar best in bij het begeleiden of opvolgen van groepjes. Leerkrachten die de groep (willen) verlaten, mag (moet) je vriendelijk maar kordaat terechtwijzen.

Als er zich dan toch conflicten voordoen, tussen leerlingen van een zelfde klas/school of tussen leerlingen van verschillende klassen/scholen, hoe reageer je dan best?

  1. Indien het een onschuldig conflict lijkt: maak dan duidelijk dat je hetgeen je gezien of gehoord hebt, niet fijn vindt en stuur aan op een positieve inbreng ("ik-boodschap"). Negeer het conflict niet en kies geen partij tenzij iemand duidelijk over de schreef gaat (een kwetsende of racistische uitspraak). Betrek hier meteen de leerkracht bij.
  2. Is het conflict ernstiger of dreigt het te ontaarden: het is in de eerste plaats de taak van de leerkracht om op te treden. Mocht het nodig zijn, vertel hem/haar wat je gezien of gehoord hebt. Indien hij/zij niet reageert, vraag hem/haar dan uitdrukkelijk om op te treden.
  3. Is het een conflict tussen leerlingen uit twee verschillende klassen of scholen: breng dan zo snel mogelijk de respectievelijke leerkrachten met elkaar in contact. Vertel hen wat je gezien of gehoord hebt en vraag hen om op te treden.
  4. Wanneer je constateert dat de leerkracht(en) het conflict zelf niet meer in de hand heeft (hebben): roep dan hulp in van buitenaf. In Craenevenne zijn dat de Domeinwachters van Bokrijk (tel. 011 26 53 40), in Nieuwenhoven kan dat in eerste instantie (indien in de buurt) de beëdigde wachter zijn (Peter Bellen, gsm 0478 27 30 65) en in tweede instantie en overal elders de politie (101). Brief de toegekomen hulp zo objectief mogelijk over wat je gezien of gehoord hebt en breng hen in contact met de betrokken leerkrachten.
    Tip: voeg deze telefoonnummers bij in uw gsm.

Blijf in afwachting van hulp rustig. Probeer de partijen gescheiden te houden, te kalmeren en oogcontact tussen elkaar onmogelijk te maken. Verwittig ook de baliemedewerker en/of de educatief medewerker van het betrokken NME-centrum van het PNC.

Gebruik nooit geweld tenzij uit wettige zelfverdediging of wanneer duidelijk iemand in gevaar verkeert of dreigt te geraken.

Het is niet gebruikelijk dat je vooraf of achteraf contact opneemt met leerkrachten of scholen. Dit is de taak van de medewerkers van het PNC. Wanneer zich tijdens een project een incident heeft voorgedaan, signaleer dat dan aan één van de medewerkers van het PNC. Zij nemen dan wel contact op met de directie of de leerkracht van de school.