De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Goedgekeurde projecten

In de zitting van 7 oktober 2021 verleende de deputatie steun aan volgende projecten.

 • Projectindiener: PIBO-campus vzw
  Titel project: Hou vocht in de bodem
  Subsidiebedrag: 78.544,00 euro
  Dit project sensibiliseert doelgericht Limburgse akkerbouwers en veehouders om via oordeelkundige bodembewerkingen en zaaitechniek de beschikbaarheid van bodemvocht en de capillaire nalevering ervan te maximaliseren. Het project focust op financieel lager salderende teelten als suikerbieten, cichorei en maïs, waarin beregenen financieel vaak niet rendabel is. Zowel in Haspengouw als in de Kempen worden demoplatformen opgericht waarin bodembewerkings- en zaaitechnieken gedemonstreerd worden welke een positief effect hebben op het vochthoudend vermogen van de bodem. Zodoende wordt de irrigatiebehoefte in het voorjaar sterk verlaagd.
  De resultaten van het project worden verwacht op 31 december 2023 en zullen openbaar bekendgemaakt worden op volgende website www.pibo-campus.be.
  Tevens worden nog bijkomende acties opgezet om de resultaten van het project gratis ter beschikking te stellen aan alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.  

 • Projectindiener: Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
  Titel project: Slimme irrigatietechnieken in maïs in Noord-Limburg
  Subsidiebedrag: 49.100,00 euro
  In droge periodes is beregening noodzakelijk om goede opbrengsten te behalen. De klassieke vorm van haspelberegening vraagt veel arbeid, energie en verbruikt veel water. Druppelirrigatie is duurder maar op alle gebieden efficiënter.
  De resultaten van het project worden verwacht op 31 december 2023 en zullen openbaar bekendgemaakt worden op volgende website www.pvl-bocholt.be.
  Tevens worden nog bijkomende acties opgezet om de resultaten van het project gratis ter beschikking te stellen aan alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.

 • Projectindiener: Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
  Titel project: Bocholt Stuwt – Implementatie en beheer van stuwen en onderzoek naar gebruik kanaalwater in het stroomgebied van de Abeek en Warmbeek
  Subsidiebedrag: 125.556,00 euro
  De waterinfrastructuur is gericht op het afvoeren van water. Door de bestaande waterinfrastructuur in natte periodes gevuld te houden kan het water infiltreren. In dit project wordt dit gerealiseerd door het gebruik van stuwen en kanaalwater.
  De resultaten van het project worden verwacht op 31 juni 2023 en zullen openbaar bekendgemaakt worden op volgende website www.pvl-bocholt.be.
  Tevens worden nog bijkomende acties opgezet om de resultaten van het project gratis ter beschikking te stellen aan alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.

In de zitting van 11 februari 2021 verleende de deputatie steun aan volgende projecten.

 • Projectindiener: Proefcentrum fruitteelt vzw
  Titel project: Evaluatie van het potentieel van lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag voor de landbouw in Limburg
  Subsidiebedrag: 103.467,00 euro
  Doelstelling van dit project is om het potentieel van verschillende lokale maatregelen te evalueren voor watercaptatie en -opslag. Op dit moment blijft de praktische en financiële haalbaarheid en rentabiliteit van een bepaalde maatregel voor de fruitteler/landbouwer immers vaak nog onduidelijk. De evaluatie hiervan is echter cruciaal vooraleer een maatregel te implementeren.
  De resultaten van het project worden verwacht op 31 mei 2022 en zullen openbaar bekendgemaakt worden op volgende website www.pcfruit.be.
  Tevens worden nog bijkomende acties opgezet om de resultaten van het project gratis ter beschikking te stellen aan alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.

 • Projectindiener: Bodemkundige Dienst van België vzw
  Titel project: Subirrigatie in de grove groenteteelt in het CIRO irrigatienetwerk
  Subsidiebedrag: 120.485,00 euro
  Doelstelling van dit project is het correct gebruik van subirrigatie met behulp van ondergrondse druppelleidingen te demonsteren aan landbouwers om zo de efficiëntie van irrigatie te verhogen. Om dit te realiseren wordt een uitgebreid proefveld aangelegd waarbij de nieuwste technologie wordt gebruikt om de efficiëntiewinst te monitoren.
  De resultaten van het project worden verwacht op 31 mei 2022 en zullen openbaar bekendgemaakt worden op volgende website www.bdb.be.
  Tevens worden nog bijkomende acties opgezet om de resultaten van het project gratis ter beschikking te stellen aan alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.

In de zitting van 20 maart 2024 verleende de deputatie steun aan volgende projecten.

 • Projectindiener: Proefcentrum fruitteelt vzw
  Titel project: Water voor fruit: de droogte voor
  Subsidiebedrag: 122 728,00 euro
  De fruitteelt werd de laatste jaren geconfronteerd met een problematiek van droogte en hitte. PCfruit wil dan ook zoeken naar concrete oplossingen voor de fruittelers in dit project. Een mix van maatregelen is meest aangewezen om boomgaarden te helpen om perioden van droogte door te komen. De focus wordt gelegd op verschillende fruitsoorten waar grote sprongen voorwaarts gemaakt kunnen worden: kers, aardbei en framboos. De resultaten van het project worden verwacht op 20 juni 2025 en zullen openbaar bekendgemaakt worden op volgende websites www.pcfruit.be en www.agrowaterloketlimburg.be. Tevens worden nog bijkomende acties opgezet om de resultaten van het project gratis ter beschikking te stellen aan alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of tuinbouwsector actief zijn.

 • Projectindiener: PIBO-Campus vzw
  Titel project: Maïs zonder dorst
  Subsidiebedrag: 97 675,00 euro
  Dit project beoogt het sensibiliseren, informeren en doelgericht aanreiken van hulpmiddelen aan de Limburgse landbouwers die bijdragen aan een geslaagde maïsteelt tijdens droge periodes. Maïs neemt niet alleen een grote oppervlakte in van het Limburgse landbouwareaal maar gebruikt ook, door irrigatie, veel van het beschikbare water onder droge omstandigheden. Door te focussen op een weloverwogen rassenkeuze en in te zetten op plantversterkers kunnen de gevolgen van droogtestress ingeperkt worden zodoende dat een goede kwaliteit en opbrengst gegarandeerd blijft. Echter is het aanbod groot en de kennis beperkt waardoor men door de bomen soms het bos niet meer ziet. De aanleg van proefplatformen in Haspengouw en Noord-Limburg helpen hier terug klaarheid in te scheppen. Om, in geval van silomaïs, de inspanningen van tijdens het groeiseizoen niet verloren te laten gaan bij de oogst is een juist oogsttijdstip essentieel. Apps die de landbouwers hierbij kunnen helpen worden in het project onder de loep genomen.

  De resultaten van het project worden verwacht op 20 juni 2025 en zullen openbaar bekendgemaakt worden op volgende websites www.pibo-campus.be en www.agrowaterloketlimburg.be. Tevens worden nog bijkomende acties opgezet om de resultaten van het project gratis ter beschikking te stellen aan alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of tuinbouwsector actief zijn.

Provincie Limburg is ook social