De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Veelgestelde vragen

 1. Mijn tuinhuis staat in de 5-meterzone. Wat nu?
  Alle permanente constructies binnen de 5-meterzone zijn verboden. De 5- meterzone moet vrijgehouden worden om toegang te verlenen aan machines om de waterloop goed te kunnen onderhouden. Wanneer je een bouwvergunning vraagt voor een woning of voor constructies gelegen aan een waterloop wordt er altijd advies gevraagd aan de waterloopbeheerder. Ben je van plan om een niet vergunningsplichtige constructie te plaatsen aan de waterloop? Dan contacteer je best even het meldpunt.

 2. Vanaf waar begint de 5-meterzone?
  Technisch gezien wordt er 5 meter gemeten vanaf de oeverrand, dus waar het perceel een "knik" maakt naar de lager gelegen waterloop. Deze "knik" wordt de taludinsteek genoemd. Dikwijls wordt de 5-meterzone gemeten vanaf de perceelsgrens aan de waterloop. Dat is niet correct.

 3. Bij hevige regenval staat mijn achtertuin onder water. Wat kan ik doen?
  Een waterloop die uit zijn oevers treedt, is eigenlijk een natuurlijk proces. Overtollig regenwater wordt gestockeerd in de valleien, zolang het natuurlijk karakter van de riviervallei behouden is gebleven. Als er een korte periode een paar centimeter water in de tuin staat, is dat geen reden tot paniek. Is de overstroming echter te wijten aan een verstopping in de waterloop, dan bel je best het meldpunt. Wanneer jouw woning dreigt te overstromen, bel je best de hulpdiensten.

 4. Mag mijn oprit in de 5-meterzone?
  Verhardingen en permanente constructies zijn verboden in de 5-meterzone. De 5-meterzone moet vrijgehouden worden om toegang te verlenen aan machines om de waterloop goed te kunnen onderhouden. Het risico op beschadiging, ook van verhardingen, is gewoonweg te groot. Ophogen binnen de 5-meterzone is verboden of kan uitzonderlijk mits toestemming van de waterloopbeheerder.

 5. De oever (talud) kalft af, mag ik die zelf herstellen?
  Een afkalvende oever is een natuurlijk fenomeen. De loop van een waterloop verandert in de loop van de tijd. Wanneer de afkalving echter een bedreiging vormt, dan contacteer je best het meldpunt, je mag hem niet zelf herstellen. Anderzijds zijn er activiteiten die afkalvingen in de hand werken zoals het gebruik van pesticiden of het deponeren van grasmaaisel op de oever. Hierdoor verzuurt en verzwakt de bodemstructuur met afkalvingen tot gevolg. Om schade te voorkomen zowel aan de bodemstructuur als aan het ecologisch evenwicht van de waterloop, deponeer je dus best niets op de oever.

 6. Mag ik zomaar een brug bouwen of een overwelving (zoals een buis) plaatsen in de waterloop?
  Neen, alle werken in of aan de waterloop moeten gemachtigd worden. Dit is een vergunning die wordt afgeleverd door de waterloopbeheerder. In deze machtiging worden de voorwaarden opgenomen waaraan de brug of de overwelving (zoals de diameter van betonnen buizen) moet voldoen. Indien je twijfelt, neem je best contact op met het meldpunt.

 7. Wanneer wordt de beek onderhouden?
  Het regulier onderhoud van de waterloop gebeurt tussen 15 september en 15 december. Bij uitzonderlijk veel bodemkruidgroei in de zomer wordt er op kritische plaatsen een extra maaibeurt gedaan. Ook buiten deze periodes moet de 5-meterzone steeds toegankelijk blijven!

 8. Er ligt een boom in de waterloop, wat nu?
  Wanneer een boom in de bedding van de waterloop terechtkomt, vormt deze meestal een obstakel voor de vlotte doorgang van het water. Bomen die over de waterloop liggen, veroorzaken meestal minder hinder maar moeten eveneens opgeruimd worden, dit om een vlotte ruiming toe te laten. In beide gevallen contacteer je best het meldpunt. Zijn dit bomen die op de oever liggen, dan is het de taak van de aangelande om deze op te ruimen. In hoogdringende gevallen kan de waterloopbeheerder dit op eigen initiatief doen.

 9. Mag ik bomen planten aan de waterloop?
  Indien je bomen plant binnen de 5-meterzone, dan moeten deze minstens op één meter van de oeverrand (taludinsteek) staan en 10 meter uit elkaar zodat de waterloop toch kan onderhouden worden. Bomen die te dicht bij of op het talud worden geplant, dreigen na verloop van tijd in de waterloop te vallen. Naaldbomen mogen nooit in de 5-meterzone geplant worden, hier moet zelfs een afstand van 6 meter gerespecteerd worden. Dit omdat naaldbomen de bodem verzuren en oevers sneller laten afkalven.

 10. Welke afsluiting mag ik plaatsen aan een waterloop?
  Alle afsluitingen mogen geplaatst worden aan een waterloop zolang je rekening houdt met de afstandsregels hieromtrent. De afsluitingen mogen niet hoger zijn dan 1,5 m en moeten op een afstand van 0,75 m en 1 m van de taludinsteek geplaatst worden. Je dient er ook rekening mee te houden dat de afsluitingen haaks op een waterloop altijd voorzien zijn van een (draad)poort van 5 m breed zodat de doorgang altijd verzekerd is. Deze regels gelden ook voor haagafsluitingen.

Water - ABC Wonen aan een waterloop
Water - ABC Ontwerpers en Architecten
Water - ABC Landbouw en natuur

Nieuws

dinsdag, 25 januari 2022
Foto van de Dommel in de natuur
Maandagavond 24 januari ondertekenden 18 partners, waaronder het provinciebestuur, het riviercontract van de Dommel. Hiermee engageren ze zich om samen aan de slag te gaan met maar liefst 46 acties voor...
vrijdag, 14 januari 2022
Via een vispassage met vistrappen kunnen de vissen de stuw omzeilen
De provincie Limburg heeft een nieuwe vispassage aangelegd aan de Keyartmolen op de Itterbeek in Tongerlo (Bree). Al minstens sinds de 12de eeuw vormt de Keyartmolen een hindernis voor de vissen. Zij...
woensdag, 22 december 2021
Kaart van Limburg met aanduiding van de stroomgebieden met permanent onttrekkingsverbod
De voorbije jaren kende Vlaanderen meermaals periodes van droogte en waterschaarste. Veel onbevaarbare waterlopen hadden zeer lage debieten en peilen, tot zelfs droogval...