Je kunt bij de diensten van de provinciale belasting terecht voor alle vragen met betrekking tot de algemene provinciebelasting voor gezinnen en bedrijven.

Indien je niet akkoord gaat met een aanslag van provinciebelasting, kun je schriftelijk een bezwaar indienen bij de deputatie en dit binnen drie maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet.