Via aan de provincie gelinkte activiteiten en een subsidiesysteem naar diverse landbouw- of plattelandsgebonden verenigingen heeft de dienst Landbouw en Platteland een sturende en ondersteunende rol op vlak van kennisontwikkeling, onderzoek en voorlichting in de land- en tuinbouw.
Door projectmatig ondersteunde initiatieven en allianties met gespecialiseerde partners te bewerkstelligen stimuleert zij innovatie, diversificatie en verbreding in de sector. Dit zorgt veelal voor een bijkomend inkomen en een betere risicospreiding van het land- of tuinbouwbedrijf.

Via de Dienst Landbouw en Platteland bekleedt het provinciebestuur een strategische positie in de ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied. De landschapsintegratie, het agrarisch natuurbeheer, de herbestemming of de vergunning van patrimonium en de bewaking van de agrarische ruimte in het afbakeningsproces zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Proefcentrum Fruitteelt vzw (pcfruit)

Adres: Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden

Fruittelers, veilingen, de toeleveringsindustrie en andere partners uit de fruitsector kunnen voor toegepast wetenschappelijk en demonstratief voorlichtingsonderzoek en adviesverlening een beroep doen op het Proefcentrum Fruitteelt, hét kenniscentrum voor de fruitteelt.

Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) vzw

Adres: Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw is gevestigd naast het Biotechnicum, een secundaire landbouwschool.

Het centrum zorgt voor praktijkgericht onderzoek in de varkenshouderij, melkveehouderij en voedergewassen. Het geeft naast voorlichting en naschoolse vorming aan landbouwers ook een opleiding voor het behalen van een G-rijbewijs in Noord-Limburg.

Het beschikt over een eigen gesloten varkensbedrijf en melkveestal met bezoekmogelijkheden.

PIBO Campus vzw

Adres: Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren

PIBO-campus vzw is gevestigd in het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs, een provinciale secundaire landbouwschool.

Het centrum zorgt voor praktijkgericht onderzoek in de akkerbouwsector en zet hierbij in op duurzame productie in zowel de gangbare als biologische teelten. Het geeft naast voorlichting en naschoolse vorming aan landbouwers ook een opleiding voor het behalen van een G-rijbewijs in Zuid-Limburg.

Het beschikt over een eigen proefvelden die rondom de provinciale landbouwschool gelegen zijn.

Alle activiteiten worden in samenwerking met het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO) georganiseerd.