De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Een huis in opbouw - Bouw jij mee aan het Limburg in de toekomst?

Goedgekeurde projecten

Duokoop

Via het project “Duokoop” wil de sociale kredietvennootschap Onesto een generiek concept ontwikkelen dat voor de Limburger met een eerder modaal inkomen, het wonen haalbaar en betaalbaar maakt.

Onesto vertrekt vanuit een proefproject om het recht van opstal toe te passen bij de realisatie van bescheiden en energiezuinige nieuwbouwwoningen. De opgedane kennis wordt neergeschreven in een generiek model waarbij aandacht is voor bestaande en nieuwe ervaringen en praktijken, de risico’s, de optimalisatie van de techniek, de financiële meerwaarde en de juridische uitwerking.

Onesto wil deze woonformule meer bekendheid geven bij partners en stakeholders om een uitrol op grotere schaal te realiseren en om het aanbod aan duurzame en betaalbare woningen in Limburg te verhogen.

Coöperatief wonen en renoveren in de mijncité

Autonoom gemeentebedrijf Beringen wil de cité Beringen-Mijn herstellen en versterken.

Daarom wil Beringen binnen het project “coöperatief wonen en renoveren in de mijncité” onderzoek doen naar de mogelijkheden om een divers en betaalbaar woningaanbod te verhogen. De stad bekijkt hiervoor een formule van coöperatief wonen.

Daarnaast wil Beringen de opties bekijken om via coöperatief ondernemen de tuinwijkwoningen te renoveren en de woningkwaliteit te verbeteren. De stad zoekt ook uit of een rollend fonds renovatie financiële perspectieven biedt om de renovatie van de wijk te realiseren.

Vele mijngemeenten staan voor dezelfde uitdagingen om de cités te herstellen en te versterken. Een goed plan van aanpak kan voor de anderen een basis vormen om zelf mee aan de slag te gaan.

Gemeenschappelijk wonen op een historische site

Het project "Abtshof" maakt ”gemeenschappelijk wonen op een historische site” mogelijk waarbij ze, op ecologische wijze, historische gebouwen omvormen tot 15 intergenerationele en betaalbare woongelegenheden. 

Ze streven naar een veerkrachtige gemeenschap binnen de site door het opzetten van een deeleconomie.

Verder willen ze de band versterken met bewoners van de dorpskern door het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten. Prioritair ligt de focus op het betaalbaar maken en houden van het gemeenschappelijk wonen, maar ze willen ook een inspiratie zijn voor anderen in Limburg.

Vivos Artes

In het project “Vivos Artes” wil de sociale woonorganisatie Nieuw Sint-Truiden 10 wooneenheden realiseren in de stedelijke kern van Sint-Truiden ­­waarvan ze er 6 voorbehouden voor jongvolwassenen die tijdelijk nood hebben aan woonbegeleiding.

Door afbraak van gebouwen en heropbouw van sociale woningen met gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte realiseren ze betaalbaar, aangepast en gemeenschappelijk wonen in een kwalitatieve woon- en leefomgeving.

Nieuw Sint-Truiden, vzw Bewust en vzw ’t Heft werken samen om betaalbare woningen aan te bieden met een geïntegreerd zorgaanbod waardoor deze jongeren in een semizelfstandige setting de nodige vaardigheden kunnen ontwikkelen om door te stromen naar de reguliere woningmarkt.

©Prium Architecten: digitaal beeld project - plannen

Woon-Wijs/ Een (t)huis op maat

De hogeschool PXL wil met het project “Woon-Wijs: een (t)huis op maat” een woontransformatie realiseren waarbij ze duurzaam omspringen met onze Limburgse open ruimte  en waarbij ze, tegelijk, een antwoord bieden op de altijd wijzigende woonvraag.

Hogeschool PXL ontwerpt een aanpasbare en uitbreidbare woonmodule die een antwoord biedt op de wijzigende gezinssamenstellingen en -grootte, op (tijdelijke) zorgvragen en op het tekort aan betaalbare woningen.

PXL zal haar ideeën en ontwerpen van “het klavertje vier” voorleggen aan wooncoöperaties en sociale woonorganisaties om hun ontwerpend onderzoek verder uit te breiden en hun adviestool aan te passen.

Een digitaal en virtueel woonmodel verruimt het denkpatroon van de burger en vergemakkelijkt en verbetert de advies- en dienstverlening.

Bouw jij mee aan het Limburg van de toekomst? - Veelgestelde vragen
naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

donderdag, 28 april 2022
Asbestverwijdering
Asbest werd tot het eind van de jaren 1980 veelvuldig gebruikt in de bouwsector. In de loop der jaren werd echter duidelijk dat het inademen van asbestvezels ernstige gezondheidsrisico’s met zich...
dinsdag, 22 maart 2022
Dronebeeld van overstromingszone: de waterloop kronkelt door het landschap. De dijk ligt dwars op de waterloop.
Op 22 maart is het Wereldwaterdag. Als grootste waterbeheerder in Limburg kunnen we dat niet zomaar voorbij laten gaan. Wist jij dat het provinciebestuur 15 overstromingszones beheert? Ruimte voor...