De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Communicatie

Om het grote publiek te informeren over de betrokkenheid van de verschillende overheden (Europa, Vlaanderen en provincie) bij plattelandsontwikkeling wordt deze aan de hand van hun logo’s en een slagzin gecommuniceerd. Deze communicatie zal gebeuren zolang het project loopt en dus betalingen gebeuren. Bij alle publicaties en promotiemateriaal (kaarten, brochures, artikels, websites, uitnodigingen, ...), werfinrichtingen, infoborden, ... over het project die gedrukt of geplaatst worden, moeten de logo’s van Europa, de Vlaamse overheid, de provincie, Leader en de slagzin "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland" vermeld worden.
De meest recente informatie, drukklare sjablonen van informatie- en werfborden en informatieposters en de verplichte logo’s vind je terug op www.vlaanderen.be/pdpo en ook op deze webpagina.

Kosten die niet voldoen aan de communicatieverplichting worden niet gesubsidieerd. Als het druktechnisch onmogelijk is (vb. balpennen wegens te klein oppervlak) om die verplichtingen na te komen, geldt er een vrijstelling, die wordt expliciet aangevraagd aan het Leadersecretariaat, die het voorlegt de beheersdienst (VLM).

Voor wie geldt welke communicatieverplichting?

 • Iedere begunstigde die investeringssteun ontvangt of een goedgekeurd investeringsproject heeft, waarbij de totale overheidssteun meer dan 50.000,00 euro bedraagt: klein informatiebord.
  Indien dit totale steunbedrag meer dan 100.000,00 euro bedraagt bedraagt en het project betreft de aankoop van een fysiek object, moet tevens een permanent werfbord geplaatst.
 • Lokalen van een Plaatselijke Groep in kader van LEADER: klein informatiebord tijdens de LEADER-periode
 • Infrastructuurvoorzieningen of bouwwerkzaamheden waarbij de totale overheidssteun meer dan 100.000,00 euro bedraagt:
  • groot informatiebord
   én
  • permanent werfbord binnen 3 maanden na afronding (tot 5 jaar na afloop).
 • Projecten waarvan de totale overheidssteun meer dan 10.000,00 euro bedraagt: informatieposter (minstens A3-formaat).
 • Iedereen die voorlichtings- en communicatiemateriaal (publicaties, affiches, ...) over PDPO III verspreidt.
 • Iedereen die in kader van het gesteunde project een website, voor professioneel gebruik, opricht.

Voor de communicatiemiddelen zijn specifieke richtlijnen uitgezet.

Informatieborden (klein en groot)

Op de informatieborden (grootte minstens A4-formaat) wordt minstens het volgende vermeld: beschrijving van het project of concrete actie financiële bijdrage van ELFPO (in absolute cijfers in euro, 50 % van het steunbedrag) de nodige logo’s en slogans (zodanig dat ze tenminste 25 % van de oppervlakte van het bord innemen) Deze dienen tenminste tijdens de implementatie van het project/de investering omhoog te hangen, op een voor het publiek zichtbare plaats. Op de website www.vlaanderen.be/pdpo en op deze webpagina kun je een gebruiksklaar sjabloon invullen en afdrukken.

Permanent werfbord

Voor investeringen/operaties met minstens 100.000,00 euro overheidssteun, waarbij (onder andere) een fysiek object werd aangekocht of een infrastructuur of bouw werd gefinancierd, moet binnen de 3 maanden na afronding een permanent werfbord geplaatst worden op een voor het publiek gemakkelijk leesbare locatie. Dit permanent werfbord moet minimaal 5 jaar na het project blijven staan. Hierop moet worden vermeld: titel operatie of concrete actie belangrijkste doelstelling financiële bijdrage van ELFPO (in absolute cijfers in euro, 50 % van het steunbedrag) de nodige logo’s en slogans (zodanig dat ze tenminste 25 % van de oppervlakte van het bord innemen) Op de website www.vlaanderen.be/pdpo en op deze webpagina kun je een gebruiksklaar sjabloon invullen en afdrukken.

Informatieposter

De poster heeft minstens het formaat A3 en bevat volgende elementen: beschrijving van het project of concrete actie, financiële bijdrage van ELFPO (in absolute cijfers in euro, 50 % van het steunbedrag) de nodige logo’s en slogans (zodanig dat ze tenminste 25 % van de oppervlakte van het bord innemen). De poster dient tenminste tijdens de implementatie van het project omhoog te hangen, op een voor het publiek gemakkelijk zichtbare plaats. Op de website www.vlaanderen.be/pdpo en op deze webpagina kun je een gebruiksklaar sjabloon invullen en afdrukken.

Voorlichtings- en communicatiemateriaal & website

Op de titelpagina van publicaties (op papier en/of elektronisch verspreid), op websites en op affiches over maatregelen en acties in het kader van Leader die worden gefinancierd door het ELFPO, de Vlaamse overheid en de provincies, moeten minimaal de volgende elementen worden opgenomen.

 • Europees logo, Vlaams logo met ELFPO-slogan, het logo van de provincie én het logo van Leader Haspengouw
 • Link naar de website van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/agriculture/)
 • Link naar www.vlaanderen.be/pdpo (beheerauthoriteit PDPO III)
 • Link naar platteland.limburg.be
 • Naam verantwoordelijke uitgever met instantie die verantwoordelijk is voor de inhoud van de informatie
 • Bij professionele websites waarbij een directe link is tussen het doel van de website en de gesteunde operatie, moet er een korte beschrijving van de operatie vermeld worden (met doelstellingen en resultaten), met expliciete vermelding van de ELFPO-steun.

Downloads