Criminaliteitspreventie of het voorkomen van misdrijven is naast repressie (daders inrekenen en straffen) een belangrijk onderdeel van elk veiligheidsbeleid.

In Limburg worden op provinciaal niveau dan ook talrijke preventie-initiatieven ontwikkeld en ondersteund, die in samenwerking met de gouverneur, het provinciebestuur, de politiediensten en gemeentebesturen worden opgezet en uitgevoerd.

De coördinatie hiervan gebeurt door de Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie. Afhankelijk van de actualiteit wordt rond verschillende thema’s gewerkt: woninginbraak, winkeldiefstal, auto- en fietsdiefstal.