De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Een Sterk Sociaal Duurzaam Limburg

Voorstelling doelstellingen beleid 2018

In november vinden de beleids- en budgetbesprekingen plaats in de provincieraad.

De realisatie van onze doelstellingen "Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg" vormen hierbij de leidraad.

Welke accenten in 2018 gelegd worden binnen elk beleidsdomein kun je hieronder terugvinden, telkens de dag na de beleidstoelichting.

Rede gouverneur Reynders

Rede gouverneur Reynders

 • Alle burgers hebben recht op een veilige leefomgeving en een wereld waar men rustig kan leven, wonen en werken zonder bedreigingen van welke aard ook.
 • Veiligheid is een prioritaire kerntaak voor de overheid.
 • Schets van het huidige veiligheidslandschap in Limburg: van politie over brandweer tot hulpverlening en noodplanning - kritische factoren en persoonlijke aanbevelingen.

Lees de rede van de gouverneur.

Beleidstoelichting Frank Smeets

Beleidstoelichting Smeets

 • Het provinciebestuur sluit de legislatuur 2012-2018 in een gezonde financiële toestand af. En dat zonder belastingverhogingen. Vanuit deze sterke basis kan dhet provinciebestuur verder bouwen aan de toekomst van Limburg. Die basis is nodig, want de financiële middelen worden in de toekomst beknot.
 • De beleidsdomeinen Welzijn, Sport en Gelijke kansen gaan over naar de Vlaamse overheid.
 • Gedeputeerde Smeets legt zijn focus in 2018 op de provinciale Financiën, Domein Dommelhof, Wonen en huisvesting en Ontwikkelingssamenwerking.

Lees de beleidstoelichting van Frank Smeets.

Beleidstoelichting Ludwig Vandenhove

Beleidstoelichting Vandenhove

 • De provincie Limburg verbreedt haar klimaatbeleid met het thema klimaatadaptatie en zal daarrond concrete acties ondernemen. Zo ondersteunt het provinciebestuur de Limburgse steden en gemeenten met de milieu-uitdagingen binnen het nieuwe Europese Burgemeestersconvenant.
 • Missie: meer groen via bebossingsprojecten en de vergroening van schooldomeinen.
 • De bouw van het nieuwe bezoekerscentrum in Nieuwenhoven staat gepland.
 • Het provinciebestur blijft ook in 2018 strijden tegen overstromingen via uiteenlopende maatregelen.
 • Gedeputeerde Ludwig Vandenhove blijft zich inzetten voor het welzijn en de opvang van dieren maar ook voor de veiligheid van alle Limburgse inwoners.

Lees de beleidstoelichting van Ludwig Vandenhove.

Beleidstoelichting Igor Philtjens

Beleidstoelichting Philtjens

 • Ook nu het cultuurbeleid een Vlaamse bevoegdheid wordt, blijven we ernaar streven dat de grote cultuurinstellingen sterk blijven en de kleinere spelers de weg naar ondersteuning vinden. Cultuur is niet langer onze bevoegdheid, maar wel onze bezorgdheid.
 • Toerisme is in essentie een sector die verbindingen legt tussen cultuur, prominente schakels van de Limburgse economie en omgeving. Deze verbindingsstrategie kan slechts slagen indien die schakels elkaar versterken en voor een unieke combinatie zorgen. Daarom hebben we het V³-principe gelanceerd: Versterken, Verbinden en dan Vermarkten.
 • We gaan doelbewust voor een verbindingsstrategie die Limburg uniek maakt. Want erfgoed, cultuur, natuur en toerisme zijn de bouwstenen voor de verdere ontwikkeling van de Limburgse belevingseconomie.

Lees de beleidstoelichting van Igor Philtjens.

Beleidstoelichting Erik Gerits

Beleidstoelichting Gerits

 • De economie doet het goed, we groeien sterker op eigen kracht maar er blijven nog heel wat uitdagingen zoals de digitalisering, de mobiliteit, de wereldwijde concurrentie, de mismatch op de arbeidsmarkt met enerzijds teveel werklozen en anderzijds jobs die niet ingevuld geraken. 
 • De Europese subsidies creëren reeds 30 jaar hefbomen in Limburg. Volgend jaar willen we verder onderzoeken onze provincie maximaal kan profiteren van de gelden die Europa ter beschikking stelt.

Lees de beleidstoelichting van Erik Gerits.

Beleidstoelichting Jean-Paul Peuskens

Beleidstoelichting Peuskens

 • Belangrijk element binnen het onderwijs: samenwerking ... een mooi voorbeeld is het project "ontdek techniektalent". Via een netwerk van meer dan 400 basisscholen en 26 scholen uit het secundair onderwijs, helpt het provinciaal Steunpunt Onderwijs kinderen spelenderwijs hun talenten voor techniek te ontdekken.
 • Limburg telt 18 provinciale scholen, verdeeld over 9 campussen. Vanaf 1 september 2018 zal ook de school voor Buitengewoon Onderwijs De Wissel uit Genk toetreden tot het provinciaal onderwijs. Er zijn investeringen voorzien voor deze school maar ook voor de andere campussen.
 • We investeren ook in verkeersveiligheid. Punten waarop gemotoriseerd verkeer en fietsers mekaar kruisen moeten tot een minimum beperkt worden. Hiervoor bouwen we het netwerk van snelle fietsverbindingen uit. 480 kilometer comfortabele en veilige verbindingen tussen de belangrijkste attractiepolen in Limburg voor de fietsers creëren, is ons doel.

Lees de beleidstoelichting van Jean-Paul Peuskens.

Beleidstoelichting Inge Moors

Beleidstoelichting Moors

 • De provincie Limburg denkt na over de toekomst en maakt een Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL) op. Daarmee willen we antwoorden bieden op de uitdagingen van morgen.
 • We blazen ook het oude Fruitspoor tussen Sint-Truiden en Tongeren nieuw leven in.
 • De landbouwsector kan op onze ondersteuning rekenen: we investeren in praktijkgericht onderzoek.
 • Tot slot geven we het imago van de Limburgse land- en tuinbouw(producten) een duwtje in de rug.

Lees de beleidstoelichting van Inge Moors.

Standpunten van de fracties

Na de toelichtingen van de beleidsverklaringen van de gedeputeerden, krijgen de fracties de kans om hun standpunt hierover in de provincieraad te verdedigen.
De volgorde werd bepaald door loting.

CD&V
sp.a-Groen
N-VA
Open VLD
VLAAMS BELANG

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...
vrijdag, 29 maart 2024
groepsfoto van gedeputeerde Bert Lambrechts en Tom Vandeput samen met werknemers van de provincie bij hun fiets
Limburg profileert zich als dé fietsprovincie in Vlaanderen. De deputatie zorgt via het personeelsbeleid ervoor dat ook de medewerkers van het provinciebestuur hiervan kunnen genieten. In 2023 hebben...

Provincie Limburg is ook social